Přírodní krásy v okolí - TIPY NA VÝLET :

 

· Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

Jsou největším chráněným územím v Jizerských horách.Západní část rezervace zahrnuje jižní a severní svahy Oldřichovského hřebene, střední část severní svahy Hejnického hřebene s hlubokými roklemi potoků, spadající strmě do údolí Smědé, a na východě strmé svahy západního výběžku Vysokého Jizerského hřebene. Nadmořská výška: 470 - 1006 m. n. m.

 

· RAŠELINIŠTĚ JIZERKY

Národní přírodní rezervace. Rezervace se rozprostírá v ploché široké pánvi mezi Vlašským a Středním Jizerským hřebenem v průměrné nadmořské výšce 880 metrů. Chráněny jsou zde rozsáhlé podmáčené a rašelinné smrčiny, porosty původní borovice kleče a zejména rozsáhlá otevřená bezlesí rašelinných luk, živých vrchovišť s jezírkya výskytem mnoha pozoruhodných rostlinných a živočišných druhů.

 

· RAŠELINIŠTĚ – NA ČIHADLE

Známá přírodní rezervace Jizerských hor nacházející se 980 metrů nad mořem v sedle mezi Smědavskou horou a Černou horou.

Vyhlídková věž – vysoká 4 m, patrová trámová konstrukce se 16-ti schody nabízející výhledy především na rašeliniště.

 

· RAŠELINIŠTĚ – KLEČOVÁ LOUKA

Státní přírodní rezervace v samotném srdci Jizerských hor. Skládá se ze dvou hlavních vrcholových rašelinišť, Velké klečové louky a Malé klečové louky.
Na samém okraji rašeliniště je postavena vyhlídková věž s informačními tabulemi. Název obou lokalit vznikl díky hustému porostu klečí kosodřeviny na obou rašeliništích.
Cenná je zejména vrchovištní květena s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů.

 

· RAŠELINIŠTĚ – NOVÁ LOUKA

Nová louka je hojně navštěvovaná v letním i zimní období. Stala se oblíbeným místem výletníků z širokého okolí. Je významnou křižovatkou několika turistických cest, cyklotras a v zimě běžeckých tras

 

· Pralesní porosty Poledník

Pestré a dobře zmlazující pralesní porosty se nacházejí v severozápadní částí pohoří Jizerských hor.

Příkré svahy prostupují izolovaná skaliska a skalní skupiny.

 

· Kamenný vrch u Horní Řasnice - mravenčí kolonie

Kamenný vrch je kopec s nadmořskou výškou 443 metrů, který se rozkládá ve Frýdlantské pahorkatině nad obcí Horní Řasnice. Nachází se zde ojedinělý komplex 150 - 200 mravenišť.

 

· Pramen Kyselky, Nové Město pod Smrkem

Pramen kyselky je oblíbeným výletním místem blízko Nového Města pod Smrkem.

Mnoho obyvatel Nového Města po Smrkem sem přichází s nádobami pro lahodnou přírodní kyselku, která je bohatá na železo a kysličník uhličitý.

 

vice informaci zde